innovatie

Innovatie begint met simpele ideeën

 1. het proces van voortdurend verbeteren en vernieuwen binnen organisaties
 2. het kennisgedreven proces op basis van wetenschappelijk onderzoek
 3. het revolutiegerichte proces op basis van het zoeken naar en faciliteren van mogelijke doorbraken.

Ontwerp Y.Percin / Opdrachtgever en Auteursrecht Wemy – Kateaker BV

Technische tekening link

Engineering op maat

Introductie Nostalgisch Kozijn

Ondekt de sfeer van de 30-er jaren

…en de technologie van nú in één kozijn van hout. De Nostalgie-serie roept zowel in traditionele als in moderne woningen de sfeer van de degelijke huizenbouw uit de jaren ’30 op. Hiervoor zorgen kenmerken als verstekverbindingen, detailafwerking en duivenjagers rondom.

Maar ook de innovatieve techniek met dichtingen, drukloze ontwatering, houten schaaldelen en staalvrije houten constructie bevestigt de hoogste kwaliteit. Bovendien voldoet de Nostalgie-serie van aan alle eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen, isoleert ze uw woonruimte optimaal en vergroot ze uw woongenot.

Ontwerp Y.Percin / Opdrachtgever en Auteursrecht H.T.Huurne

Technische tekening link

De kracht van ervaringsdeskundigheid

Vanaf de eerste ontwerpfase denken we na over geschikte productietechnieken. Op deze manier kunnen we veel kosten voor jou als klant besparen. Al onze productontwerpen worden zo voorbereid, dat ze direct klaar zijn voor productie. Dankzij onze vele productie partners kunnen we snel tot een resultaat komen.

 

We staan open voor al uw vragen en helpen u graag verder.

1 PNG
Yasar Percin Engineering Director

Ontwerpen van technische innovaties 

 • Innovatie en innoveren

Het traject dat je doorloopt bij het ontwerpen en onderzoeken van technische innovaties

bestaat uit vijf fasen:

1  oriëntatie

2  analyse

3  ontwerp 

4  detaillering 

5  realisatie

Aan het eind van iedere fase is er een pit-stop. In de pit-stop evalueer je de voortgang, de

innovatie en de samenwerking van het team met de opdrachtgever.

Voor Het vergroten van de slagingskans van het innovatieproject zijn vier ingrediënten van belang

1  samenwerken 

2  onderzoeken

3  creatief denken 

4  experimenteren 

 • Wat is innovatie?

Bij innovatie is er sprake van een nieuw element dat noodzakelijk is om het product te

verbeteren. Het wordt pas een innovatie genoemd wanneer het product op de markt is

gebracht en in een behoefte voorziet en daardoor succes heeft.

      3-  Waarom innoveren bedrijven 

–  Marktwensen vervullen

–  Continuïteit van het bedrijf

–  Anticiperen en reageren op veranderingen 

–  Concurrentie voor blijven

–  Waarde creëren voor de klant

Anticiperen en reageren op veranderingen

De omgeving van de bedrijven zijn constant in beweging hierdoor moeten bedrijven zich

steeds aanpassen aan deze veranderingen. Vijf belangrijke ontwikkelingen zijn

1  De klant wordt steeds mondiger en veeleisender 

2  De snelheid waarmee nieuwe technologische mogelijkheden opkomen 

3  Grondstoffen worden schaarser 

4  Andere wetgeving

5  Opkomst van andere landen ontstaan nieuwe afzetmarkten

Concurrentie voorblijven

Productlevenscyclus bestaat uit vier fasen:

1 Introductie

2 Groei

3 Volwassenheid

4 Neergang.

Waarde creëren voor de klant

Han Ter Huurne
Han Ter Huurne
Read More
Vakkundig en duidelijk
René Oldhof
René Oldhof
Read More
Innovatief, snel en adequaat
Fatih Aykac
Fatih Aykac
Read More
Professioneel werk en uitstekende communicatie
Jan van den Broek
Jan van den Broek
Read More
Klasse!
Sukru Akyar
Sukru Akyar
Read More
Super service, aanrader!
Previous
Next

Fase 1: 

 • Vrijblijvende offerte maken.
  • Inmeten van de bestaande situatie.
  • Indien gewenst, Schetsen en 3D-impressies maken.
  • Overleg met instanties betreffende regelgeving, voorschriften en bestemmingsplannen.
  • Verwezenlijking van uw wensen in het ontwerp.
  • Opstellen van het voorlopige ontwerp.
  • Vaststellen definitief ontwerp.
  • Welstandsaanvragen bij de welstandscommissie. 

Fase 2:

 • Bestektekeningen opstellen. Dit is een uitgebreide technische tekening van het bouwplan met  relevante details zoals afmetingen en doorsnedes.
  • Aanvraag indienen voor de omgevingsvergunning via het OLO (OmgevingsLoket    Omgevingsvergunnigen). Onderdeel van deze omgevingsvergunning zijn bijvoorbeeld sloopmelding en inritvergunning

Fase 3: 

 • Bouwkundig en bouwmaterialen. Dit bevat o.a. een beschrijving van het te bouwen object en de daarbij behorende werkzaamheden. Alle technische en juridische bepalingen worden hierin    opgenomen.
  • Werktekeningen maken. (matenplannen van het object aanvullende doorsnede, kozijntekening,    details etc.)
  • Overleg voeren met u als opdrachtgever, maar ook met de gemeente, bouwkundig constructeurs en    adviseurs.

Fase 4.

 • Aannemersselectie uitvoeren en vaststellen op basis van gezamenlijke selectiecriteria.
  • Begeleiding van de aanbesteding d.m.v. aannemers benaderen of openbare aanbesteding.
  • Directievoering tijdens de bouw. Regelmatig ter plekke aanwezig om voortgang te monitoren.
  • Stichtingskostenoverzicht maken en actueel houden.
  • Ontwerpfase Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G)
  • Activiteitenbesluit melden. Dit is een algemene maatregel van bestuur, die per 1 januari 2008    milieuvoorschriften geeft voor niet-milieuvergunning plichtige bedrijven.
  • Uitbesteden EPC-, wat verantwoordelijk is voor daglicht- en ventilatieberekening.
  • Uitbesteden constructietekeningen en constructieberekeningen.

De wet- en regelgeving in de bouwsector blijft altijd in ontwikkeling.
Bijna elke 4 á 5 jaar verandert de regelgeving en wordt steeds complexer.

Het is dus zaak om hier goed in bij te blijven en regelmatig contact met het bevoegd gezag (bijv. gemeente of waterschap) te houden over de actuele plaatselijke regelgeving. 

Door verruiming van de vergunningvrije regeling kan het nu zijn dat u uw bouwplan zonder vergunning uit mag voeren.
Per project wordt bekeken of overleg met het bevoegd gezag gewenst is.

We hebben goede contacten bij de regionale gemeenten.

Zo blijven de lijnen kort en kunnen we adequaat omgaan met alle vraagstukken omtrent uw bouwproject.

Benieuwd naar uw mogelijkheden?

Vraag een geheel vrijblijvend gesprek met ons aan om kennis te maken en uw wensen te bespreken.

Interessante links over bouwen en verbouwen:

Openingstijden:

Wij zijn telefonisch bereikbaar op:
Maandag t/m Vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur

Ons telefoonnummer: 
0049-(0)171 2828 188
Email: info@niltrade.eu

Adres: Waldstraße 144, 47057 Duisburg