ROC Aventus Zutphen, Gevelselementen & Details 

Voeg je koptekst hier toe

Innovatie en duurzaamheid in de bouw: de sleutel tot succes

Voor elk (bouw)bedrijf speelt innovatie een belangrijke rol. Innovatie is de sleutel tot het voortbestaan van uw organisatie. Het is verandering, vernieuwing en het succesvol introduceren van een nieuw product, proces of dienst. Innovatie zorgt ervoor dat uw organisatie zich aanpast aan veranderende tijden. De beste oplossingen voor de renovatie markt..Tijd , budget en kwaliteit..drie belangrijke rol spelende punten die de kern van elke project vormen.
Wij kennen deze realiteit en kan forse voordelen betekenen vooral met ons renovatie concepten dankzij de korte lijnen en verantwoord bouwen.

Starterswoning, een initiatief van de heer Han Ter Huurne Co-founder of TEHA group Holland

Bio-ecologisch bouwen

“Bio-ecologisch bouwen” verwijst naar het optrekken van een gebouw, dat voor het overgrote deel bestaat uit bio-ecologische bouwmaterialen. “Bio-ecologische bouwmaterialen” bestaan uit (quasi) onuitputtelijke, natuurlijke (plantaardige, dierlijke en/of minerale) basisgrondstoffen, zonder of met zo weinig mogelijk chemische Onderzoek naar mogelijke nieuwe bouwconcepten en het effect ervan op het gebruik van oppervlaktedelfstoffen, toevoegstoffen, zonder zware milieubelasting en zonder schadelijke gevolgen voor de menselijke gezondheid

Energieterugwinning

Omdat een passief gebouw zo goed geïsoleerd is komt er geen verse lucht binnen. Dit is uiteraard wel nodig voor een gezond binnenklimaat. Voor de continue aanvoer van verse lucht, zonder dat hierbij energie verloren gaat, wordt een ventilatiesysteem met energieterugwinning toegepast. Ook wel een ventilatie met warmteterugwinning of WTW-ventilatie genoemd.

wandopbouw constructie Link..

Modulaire Parc model, een initiatief van de heer Han Ter Huurne Co-founder of TEHA group Holland

Wat is bio-ecologisch bouwen?

Bio-ecologisch bouwen is

Energie- en waterbesparend bouwen met zo weinig mogelijk petrochemische materialen of schadelijke stoffen in en rond het gebouw, rekening houdend met de draagkracht van de aarde en met de gerechtvaardigde behoeftes van huidige en
toekomstige generaties wereldwijd.

Bio-ecologisch bouwen is een concept, een specifieke visie op ‘duurzaam’ bouwen, die al bestond vooraleer er van ‘duurzaam’ bouwen sprake was. Via bio-ecologisch bouwen willen we komen tot een gezonde geest in een gezond lichaam in een gezond huis in een gezonde leefomgeving. Dit door optimaal gebruik te maken van onuitputtelijke natuurlijke grondstoffen en energiebronnen, die zo veel mogelijk lokaal beschikbaar zijn.

wandopbouw constructie Link..

Duurzaamheid is de enige tool tot gelukkig worden

Bouw & Ontwikkeling

Diensten:

Bouwmanagement, toezicht, nazorg, advies onderhoud, exploitatie.

Bouwkundige diensten:
Vooroverleg, schetsontwerp, bouwtekeningen, bouwaanvraag.

Gespecialiseerd allround bouwexpert met kwaliteit en service voor duurzaam leven:

Passief bouwen (max. energie verbruik 15kw/m2 op jaar basis).
Ontwerpen van bouw producten;

Geveltechniek met een minimaal RC waarde 6, oplopend tot een RC waarde 10 en hoger.
Energie terugwinning system.
Ventilatie (kruis)systeem met een ionisator luchtreiniger
Bouwkundige gevels & details (ook in gebied van passief). 

1 PNG
Yasar Percin Engineering Director
Han Ter Huurne
Han Ter Huurne
Read More
Vakkundig en duidelijk
Fatih Aykac
Fatih Aykac
Read More
Professioneel werk en uitstekende communicatie
Jan van den Broek
Jan van den Broek
Read More
Klasse!
Sukru Akyar
Sukru Akyar
Read More
Super service, aanrader!
Previous
Next

Fase 1: 

 • Vrijblijvende offerte maken.
  • Inmeten van de bestaande situatie.
  • Indien gewenst, Schetsen en 3D-impressies maken.
  • Overleg met instanties betreffende regelgeving, voorschriften en bestemmingsplannen.
  • Verwezenlijking van uw wensen in het ontwerp.
  • Opstellen van het voorlopige ontwerp.
  • Vaststellen definitief ontwerp.
  • Welstandsaanvragen bij de welstandscommissie. 

Fase 2:

 • Bestektekeningen opstellen. Dit is een uitgebreide technische tekening van het bouwplan met  relevante details zoals afmetingen en doorsnedes.
  • Aanvraag indienen voor de omgevingsvergunning via het OLO (OmgevingsLoket    Omgevingsvergunnigen). Onderdeel van deze omgevingsvergunning zijn bijvoorbeeld sloopmelding en inritvergunning

Fase 3: 

 • Bouwkundig en bouwmaterialen. Dit bevat o.a. een beschrijving van het te bouwen object en de daarbij behorende werkzaamheden. Alle technische en juridische bepalingen worden hierin    opgenomen.
  • Werktekeningen maken. (matenplannen van het object aanvullende doorsnede, kozijntekening,    details etc.)
  • Overleg voeren met u als opdrachtgever, maar ook met de gemeente, bouwkundig constructeurs en    adviseurs.

Fase 4.

 • Aannemersselectie uitvoeren en vaststellen op basis van gezamenlijke selectiecriteria.
  • Begeleiding van de aanbesteding d.m.v. aannemers benaderen of openbare aanbesteding.
  • Directievoering tijdens de bouw. Regelmatig ter plekke aanwezig om voortgang te monitoren.
  • Stichtingskostenoverzicht maken en actueel houden.
  • Ontwerpfase Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G)
  • Activiteitenbesluit melden. Dit is een algemene maatregel van bestuur, die per 1 januari 2008    milieuvoorschriften geeft voor niet-milieuvergunning plichtige bedrijven.
  • Uitbesteden EPC-, wat verantwoordelijk is voor daglicht- en ventilatieberekening.
  • Uitbesteden constructietekeningen en constructieberekeningen.

De wet- en regelgeving in de bouwsector blijft altijd in ontwikkeling.
Bijna elke 4 á 5 jaar verandert de regelgeving en wordt steeds complexer.

Het is dus zaak om hier goed in bij te blijven en regelmatig contact met het bevoegd gezag (bijv. gemeente of waterschap) te houden over de actuele plaatselijke regelgeving. 

Door verruiming van de vergunningvrije regeling kan het nu zijn dat u uw bouwplan zonder vergunning uit mag voeren.
Per project wordt bekeken of overleg met het bevoegd gezag gewenst is.

We hebben goede contacten bij de regionale gemeenten.

Zo blijven de lijnen kort en kunnen we adequaat omgaan met alle vraagstukken omtrent uw bouwproject.

Benieuwd naar uw mogelijkheden?

Vraag een geheel vrijblijvend gesprek met ons aan om kennis te maken en uw wensen te bespreken.

Interessante links over bouwen en verbouwen:

Ons telefoonnummer: 
0049-(0)171 2828 188
Email: info@niltrade.eu

Adres: Waldstraße 144, 47057 Duisburg 

Openingstijden:

Wij zijn telefonisch bereikbaar op:
Maandag t/m Vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur